#you

  1. P

    Médìa SOCIAL MEDIA – A DISEASE FOR SOCIAL HEALTH?

    SOCIAL MEDIA – A DISEASE FOR SOCIAL HEALTH? (A SURVEY WITH 40 RESPONDENTS) Ni Grandark facebook, Twitter, Instagram. At para sa mga mas 'nakatatanda', Friendster, Yahoo, at Uzzap. Ang sinasabing main goal ng Social Media is for communication sa lahat ng dako ng mundo, whether for personal...

Most followers

Top